Nước sản xuất
Các điểm bảo hành trên cả nước:
Hà Nội:
Địa chỉ: số 14/178 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 04 3537 6791 Fax: 04 3857 4585
Email: anhngocco@gmail.com Web: www.anhngocmedical.com.vn
Đà Nẵng: Đak Lak:
Đ/C: Đ/C:
Tel: + Fax: + Tel: + Fax: +
Email: Email:
Cần Thơ: Hồ Chí Minh:
Đ/C: Đ/C:
Tel: + Fax: + Tel: + Fax: +
Email: Email: