CÁC BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CHUYÊN KHOA

Hiển thị 1–12 của 32 kết quả

 • Bộ mở khí quản

  Bộ dụng cụ cắt mổ lấy thai

  Giá : Liên hệ

  Bộ dụng cụ cắt mổ lấy thai được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ mở khí quản

  Bộ mở khí quản

  Giá : Liên hệ

  Bộ mở khí quản được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang

  Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang

  Giá : Liên hệ

  Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

  Giá : Liên hệ

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng

  Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng

  Giá : Liên hệ

  Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

  Giá : Liên hệ

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

  Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

  Giá : Liên hệ

  Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ dụng cụ mổ xác

  Bộ dụng cụ mổ xác

  Giá : Liên hệ

  Bộ dụng cụ mổ xác được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ dụng cụ mổ xác

  Bộ dụng cụ đỡ đẻ

  Giá : Liên hệ

  Bộ dụng cụ đỡ đẻ được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ dụng cụ cắt buộc trĩ

  Bộ dụng cụ cắt buộc trĩ

  Giá : Liên hệ

  Bộ dụng cụ cắt buộc trĩ được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ dụng cụ đèn soi thanh quản

  Bộ dụng cụ đèn soi thanh quản

  Giá : Liên hệ

  Bộ dụng cụ đèn soi thanh quản được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ triệt sản nữ

  Bộ triệt sản nữ

  Giá : Liên hệ

  Bộ triệt sản nữ tai được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.