BIGNEAT

Showing all 3 results

 • Tủ cấy vi sinh

  TỦ CẤY VI SINH

  Price : Contact

  Tủ cấy vi sinh HLF 1000 nhập trực tiếp từ Anh về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho Tủ cấy vi sinh HLF 1000.
 • Tủ an toàn sinh học

  Tủ an toàn sinh học cấp I

  Price : Contact

  Tủ an toàn sinh học cấp I BDONE 1000 nhập trực tiếp từ Anh về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho Tủ an toàn sinh học cấp I BDONE 1000.
 • Tủ an toàn sinh học cấp II

  Price : Contact

  Tủ an toàn sinh học cấp II BDTWO-R-900-G nhập trực tiếp từ Anh về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho Tủ an toàn sinh học cấp II BDTWO-R-900-G.