ALLGAIER

Showing 1–6 of 34 results

 • Bộ mở khí quản

  Bộ dụng cụ cắt mổ lấy thai

  Price : Contact

  Bộ dụng cụ cắt mổ lấy thai được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ mở khí quản

  Bộ mở khí quản

  Price : Contact

  Bộ mở khí quản được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang

  Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang

  Price : Contact

  Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

  Price : Contact

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng

  Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng

  Price : Contact

  Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.
 • Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

  Price : Contact

  Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng.