MEDITOP

Hãng Meditop chuyên sản xuất máy rửa màng lọc thận.

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc làm đại diện chính hãng tại Việt Nam.

Showing all 2 results