Israel

Showing all 4 results

  • Máy phân tích tinh trùng tự động SQA Vision MES

    Máy phân tích tinh trùng SQA Vision MES

    Giá : Liên hệ

    Máy phân tích chất lượng tinh trùng SQA Vision là dòng cao cấp nhất do MES Israel sản xuất được Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc làm đại diện chính thức, bảo hành và phân phối toàn Việt Nam.    
  • Máy phân tích tinh trùng

    MÁY XÉT NGHIỆM TINH TRÙNG SQA IIC-P MES

    Giá : Liên hệ

    Máy phân tích chất lượng tinh trùng SQA IIC-P MES được chúng tôi nhập trực tiếp từ ISRAEL về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho Máy đếm chất lượng tinh trùng.  
  • Máy phân tích chất lượng tinh trùng

    MÁY PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG SQA-V GOLD

    Giá : Liên hệ

    Máy phân tích chất lượng tinh trùng được chúng tôi nhập trực tiếp từ ISRAEL về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho Máy đếm chất lượng tinh trùng.
  • Máy phân tích tinh trùng

    MÁY PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG QwikCheck Gold MES

    Giá : Liên hệ

    Máy phân tích chất lượng tinh trùng được chúng tôi nhập trực tiếp từ ISRAEL về Việt Nam. Công ty Ánh Ngọc làm đại diện chính hãng, bảo hành phân phối toàn quốc. hotline 0888290329