Đan Mạch

Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

 • Tủ lạnh âm sâu dạng đứng

  Tủ lạnh âm sâu dạng đứng UPLTF 90/275

  Giá : Liên hệ

  TỦ LẠNH ÂM SÂU DẠNG ĐỨNG UPLTF 90/275 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Đan Mạch về Việt Nam.  
 • Tủ lạnh bảo quản Vắcxin

  Tủ lạnh bảo quản Vắcxin LR 100

  Giá : Liên hệ

  TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC XIN LR 100 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho sản phẩm TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC XIN LR 100.
 • Tủ lạnh trữ máu

  Tủ lạnh trữ máu BBR 500

  Giá : Liên hệ

  TỦ LẠNH TRỮ MÁU BBR 500 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho sản phẩm TỦ LẠNH TRỮ MÁU BBR 500.
 • Tủ lạnh bảo quản thuốc

  Tủ lạnh bảo quản thuốc LAR 70/ PHR 70

  Giá : Liên hệ

  TỦ LẠNH BẢO QUẢN THUỐC LAR 70/ PHR 70 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho sản phẩm TỦ LẠNH BẢO QUẢN THUỐC LAR 70/ PHR 70.
 • Tủ lạnh bảo quản thuốc

  Tủ lạnh bảo quản thuốc PR 360

  Giá : Liên hệ

  TỦ LẠNH BẢO QUẢN THUỐC PR 360 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho sản phẩm TỦ LẠNH BẢO QUẢN THUỐC PR 360.
 • Tủ lạnh âm sâu

  Tủ lạnh âm sâu ULUF series

  Giá : Liên hệ

  TỦ LẠNH ÂM SÂU SERIES 60/120 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho sản phẩm TỦ LẠNH ÂM SÂU SERIES 60/120.
 • Tủ lạnh âm sâu

  Tủ lạnh âm sâu ULUF 60/120

  Giá : Liên hệ

  TỦ LẠNH ÂM SÂU ULUF 60/120 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho sản phẩm TỦ LẠNH ÂM SÂU ULUF 60/120.
 • Tủ lạnh âm sâu

  Tủ lạnh âm sâu MUF 40

  Giá : Liên hệ

  TỦ LẠNH ÂM SÂU MUF 40 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho sản phẩm TỦ LẠNH ÂM SÂU MUF 40.
 • Tủ lạnh âm sâu

  Tủ lạnh âm sâu ULF 390

  Giá : Liên hệ

  TỦ LẠNH ÂM SÂU ULF 390 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho sản phẩm TỦ LẠNH ÂM SÂU ULF 390.
 • Tủ lạnh âm

  Tủ lạnh âm sâu ULF 650

  Giá : Liên hệ

  TỦ LẠNH ÂM SÂU ULF 650 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho sản phẩm TỦ LẠNH ÂM SÂU ULF 650.
 • Tủ lạnh âm

  Tủ lạnh âm sâu dạng đứng ULUF 850

  Giá : Liên hệ

  TỦ LẠNH ÂM SÂU DẠNG ĐỨNG ULUF 850 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho sản phẩm TỦ LẠNH ÂM SÂU DẠNG ĐỨNG ULUF 850.
 • Tủ lạnh

  Tủ lạnh âm sâu dạng đứng ULUF 450

  Giá : Liên hệ

  TỦ LẠNH ÂM SÂU ULUF 450 được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng cho sản phẩm TỦ LẠNH ÂM SÂU ULUF 450.