CONVERGENT

Hãng sản xuất Convergent Đức chuyên các dòng:

  • Máy xét nghiệm huyết học
  • Máy xét nghiệm điện giải
  • Máy khí máu
  • Máy phân tích khí máu và đo điện giải đồ
  • Hệ thống Elisa Convergent

Hiển thị tất cả 7 kết quả