EMALED

Đèn mổ treo trần Emaled công nghệ hàng đầu thế giới gồm:

 • Đèn mổ treo trần (loại 1 chóa, 2 chóa)
 • Đèn khám bệnh

Do Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc.

Showing 1–6 of 9 results

 • ĐÈN MỔ TREO TRẦN 300D

  Price : Contact

  Đèn mổ được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng cho đèn mổ. Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.
 • Đèn mổ treo trần emaled

  ĐÈN MỔ TREO TRẦN EMALED 560

  Price : Contact

  Đèn mổ được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng cho đèn mổ. Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.
 • Đèn khám bệnh treo trần emaled 200

  ĐÈN KHÁM BỆNH TREO TRẦN 200W

  Price : Contact

  Đèn mổ được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng cho đèn mổ. Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.
 • Đèn mổ treo trần Emaled 560

  ĐÈN MỔ TREO TRẦN 500

  Price : Contact

  Đèn mổ được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng cho đèn mổ. Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.
 • Đèn mổ Emaled 300M

  ĐÈN MỔ 300M

  Price : Contact

  Đèn mổ được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng cho đèn mổ. Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.
 • Đèn mổ

  ĐÈN KHÁM BỆNH TREO TRẦN 200F

  Price : Contact

  Đèn khám bệnh được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng cho đèn khám bệnh. Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.