EMALED

Đèn mổ treo trần Emaled công nghệ hàng đầu thế giới gồm:

 • Đèn mổ treo trần (loại 1 chóa, 2 chóa)
 • Đèn khám bệnh

Do Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc làm đại diện chính hãng, bảo hành và phân phối toàn quốc.

Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • ĐÈN MỔ TREO TRẦN 300D

  Giá : Liên hệ

  Đèn mổ được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng cho đèn mổ. Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.
 • Đèn mổ treo trần emaled

  ĐÈN MỔ PHẪU THUẬT TREO TRẦN EMALED 560

  Giá : Liên hệ

  Đèn mổ phẫu thuật được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam với Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Hotline: 0243 9999 100
 • Đèn khám bệnh treo trần emaled 200

  ĐÈN KHÁM BỆNH TREO TRẦN 200W

  Giá : Liên hệ

  Đèn mổ được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng cho đèn mổ. Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.
 • Đèn mổ treo trần Emaled 560

  ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 CHÓA, 2 CHÓA EMALED 500

  Giá : Liên hệ

  Đèn mổ được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng cho đèn mổ. Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.
 • Đèn mổ Emaled 300M

  ĐÈN MỔ 300M

  Giá : Liên hệ

  Đèn mổ được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng cho đèn mổ. Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.
 • Đèn mổ

  ĐÈN KHÁM BỆNH TREO TRẦN 200F

  Giá : Liên hệ

  Đèn khám bệnh được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng cho đèn khám bệnh. Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.
 • Đèn phẫu thuật treo trần

  ĐÈN PHẪU THUẬT TREO TRẦN 300W

  Giá : Liên hệ

  Đèn mổ treo trần được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng. Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.
 • Đèn mổ

  ĐÈN MỔ 300F EMALED ĐỨC

  Giá : Liên hệ

  Đèn khám bệnh được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng với Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.  
 • ĐÈN KHÁM BỆNH EMALED 200D

  Giá : Liên hệ

  Đèn khám bệnh được chúng tôi nhập trực tiếp từ Đức về Việt Nam. Bảo hành chính hãng 12 tháng cho đèn khám bệnh. Công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.