SLEE MEDICAL

Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • Máy sấy tiêu bản

  Máy sấy tiêu bản MST

  Giá : Liên hệ

  máy sấy tiêu bản được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489
 • Máy duỗi tiêu bản

  Máy duỗi tiêu bản MWB

  Giá : Liên hệ

  máy duỗi tiêu bản được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489
 • Máy cắt lát vi thể

  Máy cắt lát vi thể đông lạnh MTC

  Giá : Liên hệ

  máy cắt lát vi thể đông lạnh được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489
 • Máy nhuộm tiêu bản

  Máy nhuộm tiêu bản MSM/12

  Giá : Liên hệ

  máy nhuộm tiêu bản được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489
 • Máy cắt bệnh phẩm

  Máy cắt bệnh phẩm, máy cắt tiêu bản CUT 4062

  Giá : Liên hệ

  máy cắt bệnh phẩm được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489
 • Máy xử lý mô

  Máy xử lý mô MTP

  Giá : Liên hệ

  máy xử lý mô được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489
 • Máy ly tâm tế bào

  Máy ly tâm tế bào Cellspin

  Giá : Liên hệ

  máy ly tâm được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489
 • Hệ thống vùi đúc bệnh phẩm

  Hệ thống vùi đúc bệnh phẩm MPS/P1H

  Giá : Liên hệ

  Hệ thống vùi đúc bệnh phẩm được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489