SLEE MEDICAL

Showing 1–6 of 8 results

 • Máy sấy tiêu bản

  Máy sấy tiêu bản MST

  Price : Contact

  máy sấy tiêu bản được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489
 • Máy duỗi tiêu bản

  Máy duỗi tiêu bản MWB

  Price : Contact

  máy duỗi tiêu bản được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489
 • Máy cắt lát vi thể

  Máy cắt lát vi thể đông lạnh MTC

  Price : Contact

  máy cắt lát vi thể đông lạnh được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489
 • Máy nhuộm tiêu bản

  Máy nhuộm tiêu bản MSM/12

  Price : Contact

  máy nhuộm tiêu bản được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489
 • Máy cắt bệnh phẩm

  Máy cắt bệnh phẩm, máy cắt tiêu bản CUT 4062

  Price : Contact

  máy cắt bệnh phẩm được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489
 • Máy xử lý mô

  Máy xử lý mô MTP

  Price : Contact

  máy xử lý mô được chúng tôi nhập khẩu từ Đức về Việt Nam. Bảo hành 12 tháng. Hotline: 024. 3537 3489