MEDITOP

Hãng sản xuất Meditop Thái Lan với các dòng sản phẩm:

  • Máy rửa màng lọc thận loại 2 quả
  • Máy rửa màng lọc thận loại 1 quả

Do Công ty TNHH Trang Thiết Bị YT Ánh Ngọc làm đại diện chính hãng và bảo hành trên toàn quốc

Hiển thị tất cả 2 kết quả