Chương trình từ thiện “Tết ấm yêu thương” tặng quà cho bệnh nhân tại BV tâm thần TƯ 1