máy đo thính lực Sibel

máy đo thính lực Sibel Tây Ban Nha do Anhngocmedical phân phối.