máy xét nghiệm huyết học

máy xét nghiệm huyết học Convergent Đức công nghệ hàng đầu thế giới.