màn hình chẩn đoán y tế

Màn hình chẩn đoán y tế EIZO Nhật Bản với Màn hình nội soi, Xquang vú, xem lại lâm sàng từ 2Mp đến 8Mp hoặc hơn tùy nhu cầu sử dụng

Hiển thị tất cả 8 kết quả