Listem

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • Máy Xquang kỹ thuật số Progen 1050R Listem Hàn Quốc

  Máy Xquang chẩn đoán Progen 1050R

  Giá : Liên hệ

  Máy Xquang kỹ thuật số Progen 1050R do Anhngocmedical làm đại lý chính hãng. Giấy phép NK: 17392NK/BYT-TB-CT
 • Máy Xquang kỹ thuật số REX 650R Listem Hàn Quốc

  Máy Xquang kỹ thuật số REX 650R

  Giá : Liên hệ

  Máy Xquang kỹ thuật số REX 650R do Anhngocmedical làm đại lý chính hãng. Giấy phép NK: 17392NK/BYT-TB-CT
 • Máy X-quang REX 525R Listem

  Máy Xquang REX 525R

  Giá : Liên hệ

  Máy Xquang REX 525R do Anhngocmedical làm đại lý chính hãng. Giấy phép NK: 14331NK/BYT-TB-CT
 • Máy X quang REX 325R Listem

  Máy Xquang REX 325R

  Giá : Liên hệ

  Máy Xquang REX 325R do Anhngocmedical làm đại lý chính hãng. Giấy phép NK: 14331NK/BYT-TB-CT
 • Máy Xquang kỹ thuật số Progen 850R Listem Hàn Quốc

  Máy Xquang kỹ thuật số Progen 850R

  Giá : Liên hệ

  Máy Xquang chẩn đoán Progen 850R do Anhngocmedical làm đại lý chính hãng. Giấy phép NK: 17392NK/BYT-TB-CT
 • Máy XQuang chẩn đoán PROGEN 650R Listem Hàn Quốc

  Máy Xquang chẩn đoán Progen 650R

  Giá : Liên hệ

  Máy Xquang chẩn đoán Progen 650R do Anhngocmedical làm đại lý chính hãng. Giấy phép NK: 18769NK/BYT-TB-CT