Bệnh viện lao phổi trung ương lắp màn hình phòng mổ SCD 19012